شرکت فناوری بهبود

2020-12-29
انواع گاید جراحی ایمپلنت

انواع گایدهای جراحی کاشت ایمپلنت

2020-12-15
اطلاعات مورد نیاز برای سرجیکال گاید

اطلاعات مورد نیاز برای سرجیکال گاید

2019-11-11

نقش تکنولوژی دیجیتال در طول عمر ایمپلنت

2019-10-28

تعداد الاینرهای شفاف تحویلی به بیمار

2019-10-06
ارتودنسی نامرئی یا الاینرهای شفاف

همه چیز در مورد الاینرهای شفاف

2019-09-25

همه چیز در مورد ایمپلنت

2019-09-25
طراحی لبخند دیجیتال

همه چیز در مورد طراحی لبخند

2019-09-07
عصب-کشی

عصب کشی و درمان ریشه دندان

عصب کشی و درمان ریشه دندان در صورتی که پوسیدگی، کانال عصبی دندان را درگیر کرده باشد، نیاز به خارج کردن اعصاب و عروق از داخل […]
2019-09-02

ارتودنسی دندان